Miasto

Warszawa

Co to jest abecadło kompetencji?

Rzadko kto dziś pamięta o tym, że słowo ekonomia wywodzi się od greckich słów oikos i nomos, które razem można przetłumaczyć jako "prawo zarządzania domem". Tysiące lat temu, gdy rodziła się refleksja nad tym, jak gospodarować, nie było ani fabryk, ani przedsiębiorstw, a wszystko było produkowane w warsztatach i gospodarstwach, które stanowiły integralną część domów, w których żyły rodziny. Warto przypomnieć jeszcze jeden istotny aspekt tej historii ekonomii – otóż od samego początku nie było żadnych wątpliwości, że zasadniczą częścią myślenia o gospodarowaniu jest wymiar moralny. Oznacza to, że w swym pierwotnym wydaniu ekonomia była rozumiana jako etyka życia rodzinnego, stanowiąc zestaw zasad i norm, które miały sprzyjać dobremu funkcjonowaniu gospodarstwa domowego i jego mieszkańców.


Michał A. Michalski


Co to jest abecadło kompetencji?

zdjęcie ilustracyjne: pixabay.com


Prof. Michał Adam Michalski - kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin