Miasto

Warszawa

Coraz mniej Polaków na Wyspach

Rok 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii, liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2%), wynika z danych GUS.


Iworis Family


Coraz mniej Polaków na Wyspach

fot. pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował „Informację o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2020”. Jak zastrzeżono, prezentowany niżej szacunek przedstawia liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu każdego roku (w okresie 2004–2005 i 2010–2020). – Dane te nie są zatem strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach, i nie można ich sumować – tłumaczy GUS.

Jak wynika z publikacji, w 2020 r. liczba naszych rodaków czasowo przebywających w innych krajach zmalała w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wyniki wskazują, że ów spadek był większy niż miało to miejsce w roku 2019 r. Zmniejszenie liczby szczególnie widoczne jest w Wielkiej Brytanii, w pozostałych krajach europejskich zmiany były niewielkie. 

Jak wynika z szacunkowych danych, w końcu 2020 r. poza granicami Polski przebywało czasowo około 2.239.000 stałych mieszkańców naszego kraju, czyli o 176 tys. (7,3%) mniej niż w roku 2019 r. W samej Europie przebywało około 1.973.000 osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 roku). Spośród krajów Unii Europejskiej, największymi skupiskami polonijnymi były takie kraje jak Niemcy (706 tys.), Holandia (135 tys.) i Irlandia (114 tys.).

Rok 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii, liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2%). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2%) – podaje GUS. 

Niewielki spadek liczby czasowych emigrantów z Polski można zauważyć w takich krajach jak Włochy czy Szwecja. Niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano z kolei w Irlandii i Niemczech (w obydwu państwach wzrost o 2 tys. w stosunku do roku 2019). 

Według GUS, podobnie jak w poprzednich latach, głównym powodem wyjazdów za granicę była chęć podjęcia tam pracy. – Wskazują na to wyniki polskich badań statystycznych prowadzonych w gospodarstwach domowych (BAEL, EU–SILC) – czytamy w komunikacie.

oprac. Karol Pomeranek


Iworis Family to nowa oferta informacyjna dla wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną. Iworis Family tworzy zespół dziennikarzy, naukowców i rodziców. Każdego dnia publikowane są informacje, porady oraz opinie, które mają ułatwiać rodzicom codzienne życie i rozumieć procesy społeczne zachodzące w najbliższej okolicy, w Polsce, w Europie i na świecie oraz mieć na nie wpływ. Więzi rodzinne, wychowanie dzieci, edukacja, praca, podróże to główne obszary zainteresowań twórców nowego medium tworzonego z pasją.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin