Miasto

Warszawa

Inwestowanie w relacje

Przeglądając media społecznościowe można dojść do wniosku, że współcześnie rodzina jest dla człowieka największą traumą. Od kilku lat dominuje tendencja do ukazywania w negatywnym świetle relacji międzypokoleniowych i posiadania dzieci. Jak pokazują jednak badania z ubiegłego roku, to wrażenie jest mylne.


Iworis Family


Inwestowanie w relacje

Fot. Freepik

Jaką wartość ma rodzina?

Firma Maison&Partners przeprowadziła we wrześniu 2022 roku badania jakościowe i ilościowe na temat poczucia bezpieczeństwa Polaków oraz wartości rodziny, na zlecenie Fundacji Priorytety, w ramach kampanii społecznej „Rodzina nie traci na wartości”. Ankietowanym zadawano między innymi pytania o ich hierarchię wartości, zadowolenie z życia i poczucie bezpieczeństwa. Celami badania było:

1.      Zrozumienie, jak ostatnie kryzysy (epidemia COVID-19, wojna w Ukrainie, trudności gospodarcze) wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa Polaków

2.      Sprawdzenie, na ile Polacy postrzegają swoje rodziny jako inwestycję, zbadanie, co „inwestują”, wkładają w rodzinę, a co uzyskują w zamian.

 

Pieniądze szczęścia nie dają?
Mimo, że potrzebujemy zabezpieczenia finansowego czy dachu nad głową, to jedynie 31% ankietowanych wskazuje dobrą sytuację materialną lub posiadanie dóbr za najważniejsze dla swojego poczucia bezpieczeństwa. Co ciekawe, ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że to rodzina i dobre relacje z bliskimi sprawiają, że czują się bezpiecznie. Co więcej, 80% odpowiedziało, że budowanie własnej rodziny ma sens, niezależnie od sytuacji społecznej czy ekonomicznej. Może to być zaskakującego, że wobec powszechnej zachęty do konsumpcjonizmu i liberalizmu, to tradycyjna rodzina, podstawowa komórka społeczna, dalej jest tak wysoko oceniana przez społeczeństwo.

 

W czym pomaga rodzina?
Respondentów proszono także o ocenę w siedmiostopniowej skali, na ile zgadzają się z przedstawianymi im zdaniami. Odpowiedzi można podzielić na negatywne (od 1 do 3 punktów), neutralne (4 punkty) oraz pozytywne (od 5 do 7 punktów).

Choć 82% zgadza się ze zdaniem „Dbanie o rodzinę wymaga czasu i wysiłku” (w tym 34% pytanych przyznało 7 punktów), to jest to cena, którą większość jest gotowa ponieść. 80% ankietowanych zgadza się ze zdaniami „rodzina jest warta czasu i wysiłku, który w nią wkładamy” (7 punktów przyznało 41% pytanych), „stworzenie szczęśliwej kochającej się rodziny to ważne osiągnięcie życiowe” (7 punktów także przyznało 41% pytanych). 81% pytanych zgodziło się zaś ze zdaniem „ludzie, którzy poświęcają bliskim czas i uwagę, mają szczęśliwsze rodziny” (7 punktów przyznało 36% pytanych). Respondenci odpowiadali, że rodzina pomaga w odnalezieniu własnej tożsamości i jest fundamentem, na którym można się oprzeć w niepewnych czasach. Ciepło domowego ogniska i troska bliskich jest czymś, co trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Ponadto Fundacja Priorytety wskazuje, że „wyniki badania pokazują, że zadowolenie z rodziny, zdrowia oraz sytuacji finansowej ograniczało negatywne konsekwencje psychologiczne, związane z sytuacją na świecie”.

Żeby to wszystko jednak nastąpiło, trzeba budować z rodziną dobre relacje. Za najważniejsze w tym procesie respondenci uznali: wzajemną życzliwość, współpracę, umiejętność komunikacji, wspólnie spędzany czas oraz motywację – czyli chęć utrzymania dobrych relacji.

 

Zmiana sposobu myślenia
Fundacja Priorytety proponuje, aby przełamać stereotypy i zacząć mówić o rodzinie w kategoriach ekonomicznych. Czemu miałoby to służyć? Niejednokrotnie przeciwstawia się budowanie rodziny pragnieniu „spełnienia się” w zawodzie i osiągnięcia sukcesu. Zarzuca się rodzinie, że uniemożliwia spełnienie życiowych celów. Pójście do pracy traktuje się jako szczyt wyzwolenia i samodzielności. Tymczasem Fundacja mówi, że budowanie własnej rodziny także jest pracą. Aby stworzyć zżytą ze sobą rodzinę, która będzie fundamentem właściwych relacji międzyludzkich i bezpieczną przystanią w trudnych momentach, należy poświęcić jej dużo czasu. Stworzenie takiej rodziny powinno być także traktowane w kategoriach „sukcesu”. I to jest właściwy kierunek!

Piotr Walczak

dziennikarz-stażysta

Akademia Dziennikarska IWORIS,

akademia@iworis.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 


Iworis Family to nowa oferta informacyjna dla wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną. Iworis Family tworzy zespół dziennikarzy, naukowców i rodziców. Każdego dnia publikowane są informacje, porady oraz opinie, które mają ułatwiać rodzicom codzienne życie i rozumieć procesy społeczne zachodzące w najbliższej okolicy, w Polsce, w Europie i na świecie oraz mieć na nie wpływ. Więzi rodzinne, wychowanie dzieci, edukacja, praca, podróże to główne obszary zainteresowań twórców nowego medium tworzonego z pasją.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin