Miasto

Warszawa

Czy etyka w medycynie jest jeszcze ważna?

W Dzień Świętości Życia 25 marca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyła się konferencja ETYKA W MEDYCYNIE A ŻYCIE I ZDROWIE CZŁOWIEKA. Patronat honorowy nad konferencją objęli Arcybiskup Metropolita Poznański oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.


Piotr Walczak


Czy etyka w medycynie jest jeszcze ważna?

Fot. Pexels

W wydarzeniu brało udział wielu zacnych
prelegentów. Abp Stanisław Gądecki, zapytany o znaczenie tej konferencji, odpowiedział:
„Konferencja jest bardzo ważna dla medycyny z tego względu, że medycyna nie może uciec od pytania, jak etycznie traktować pacjenta, jakie są granice nieetycznego i etycznego traktowania pacjenta. Jest to na pewno konferencja, która różni się od wszystkich innych poprzez sam fakt, że tu nie idzie o same o techniki i same tylko sposoby leczenia, ani też o rezultaty na zdrowym ciele, ale idzie o to, jak każdy lekarz ustawia swoje granice działalności”.
Gościem specjalnym był kard. Willem Jacobus Eijk, prymas Niderlandów, metropolita Utrechtu, który przed pójściem do seminarium zdobył wykształcenie oraz praktykę medyczną. Jego prelekcja pod tytułem: „Katolicka odpowiedź na współczesne wyzwania w opiece zdrowotnej i badaniach biomedycznych” otwierała konferencję. Kardynał przeciwstawiał się popularnej współcześnie tezie, że człowiek to tylko umysł, wskazując na to, że człowiek z duszą i ciałem stanowi całość i dlatego ciało człowieka ma samo w sobie wewnętrzną wartość. Jako jeden z argumentów podawał, że umysł poznaje świat przez zmysły.

Głównymi tematami, poruszanymi przez prelegentów, była współczesna bioetyka, terapia daremna oraz zaangażowanie środowiska medycznego w eugenikę. Ten ostatni temat referował prof. dr hab. Michał Musielak. „W dyskursie publicystycznym w Polsce stawia się znak równości między eugeniką, czyli właściwie higieną ras w Niemczech w III Rzeszy, z eksterminizmem. A przecież idea eugeniki rodzi się za sprawą Francisa Galtona w Anglii, a największe „sukcesy” odnosi w krajach demokratycznych – w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, gdzie skalpel dotyka tysięcy ludzi, których według jakichś kryteriów, kryteriów eugenicznych, uznano za mało wartościowych dla społeczeństwa, dla wspólnoty. Oczywiście eugenika niemiecka od amerykańskiej różni się, bo w Stanach Zjednoczonych, żeby zostać poddanym sterylizacji, sąd musiał dowieść, że pewną przypadłość, nawet alkoholizm, dziedziczyło się przez trzy pokolenia. W Niemczech inaczej – to system, to ideologia, to edykt Adolfa Hitlera decydował o tym, że komisje zdrowia decydowały, czy jesteś przydatny społeczeństwu, narodowi, rasie, czy też nie. To jest problem, który myślę, może być dobrym punktem wyjścia do dyskusji nad tym, czym jest nowa eugenika”.

Ostatnim z prelegentów była mgr Joanna Żółkiewska. Opowiadała ona o opiece nad osobami niepełnosprawnymi na przykładzie swojej działalności w Fundacji Laboratorium Marzeń, której celem jest pomoc rodzinom osób z niepełnosprawnościami w spełnianiu ich marzeń.
Głównym przesłaniem prelekcji był postulat, aby stwarzać warunki dla dzieci z niepełnosprawnościami do funkcjonowania wśród rówieśników. Zapytana jednak o stosunek do tak zwanej „edukacji włączającej”, rozumianej jako włączanie dzieci ze szkół publicznych do klas z dziećmi bez wyraźnych schorzeń i zaburzeń, uznała, że byłoby to szkodliwe dla dzieci z niepełnosprawnościami. Jako złoty środek podaje klasy integracyjne, w których każde dziecko z niepełnosprawnością ma wykwalifikowanego do opieki nad nim opiekuna, a wspólne zajęcia z pozostałymi dziećmi są organizowane wtedy, kiedy żadne dziecko nie poniesie z tego tytułu szkody.

Prorektor prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, zapytany o plany na przyszłość zauważył, że tematy poruszone na konferencji były bardzo ważne i ma nadzieje na kolejne odsłony.
„Ta konferencja miała nam uzmysłowić, że zdrowie człowieka musi być postrzegane w kategoriach głębokiego humanizmu. […] Konferencja uzmysłowiła mi, że zmiany w nauczaniu są absolutnie konieczne, że trzeba tę tematykę również włączyć do programów nauczania nie tylko kierunku lekarskiego czy lekarsko-dentystycznego, ale wszystkich naszych absolwentów, studentów, którzy będą pracować w systemach ochrony zdrowia”.

Piotr Walczak

dziennikarz-stażysta

Akademia Dziennikarska IWORIS,

akademia@iworis.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

 


Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin