Miasto

Warszawa

Prof. Wojciech Jarecki - Sytuacja obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy przed i po wybuchu wojny

Jak wyglądała migracja z Ukrainy przed wybuchem wojny? W jaki sposób sytuacja zmieniła się w czasie konfliktu? W kolejnym odcinku audycji PORT POLSKA - MAGAZYN POLSKO-UKRAIŃSKI omawiamy wpływ migracji na polską gospodarkę.


Iworis Family


Prof. Wojciech Jarecki - Sytuacja obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy przed i po wybuchu wojny

Migracja z państw sąsiadujących z Polską na wschodzie zmieniała się na przestrzeni lat.

O etapach migracji ze wschodu, jej skutkach oraz jej wpływie na gospodarkę w naszym kraju opowiada

prof. Wojciech Jarecki, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego,  członek Instytutu Zarządzania, ekonomista, badacz z obszaru kapitału ludzkiego, rynku pracy i migracji.

Na program zaprasza red. Paulina Michalska.

 

Audycja z serii "PORT POLSKA - MAGAZYN POLSKO-UKRAIŃSKI" została zrealizowana w ramach projektu „KIERUNEK INTEGRACJA – od KRYZYSU przez WSPARCIE do INTEGRACJI RODZIN UCHODŹCÓW”, realizowanego w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” i sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji:

Iworis Family to nowa oferta informacyjna dla wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną. Iworis Family tworzy zespół dziennikarzy, naukowców i rodziców. Każdego dnia publikowane są informacje, porady oraz opinie, które mają ułatwiać rodzicom codzienne życie i rozumieć procesy społeczne zachodzące w najbliższej okolicy, w Polsce, w Europie i na świecie oraz mieć na nie wpływ. Więzi rodzinne, wychowanie dzieci, edukacja, praca, podróże to główne obszary zainteresowań twórców nowego medium tworzonego z pasją.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin