Miasto

Warszawa

Dr Tadeusz Pietras - logoterapia a terapia systemowa

Czym wyróżnia się terapia systemowa, a czym logoterapia? W jaki sposób z ich udziałem pomóc drugiemu człowiekowi? Czym jest pustka egzystencjalna i jak sobie z nią radzić?


Iworis Family


Dr Tadeusz Pietras - logoterapia a terapia systemowa

Fot. Grzegorz Majka / miniatura: Marcin Fuchs


Dr hab. n. med. Tadeusz Pietras opowiada o przebiegu logoterapii i terapii systemowej oraz jak z ich pomocą pomóc rodzinie.

Rozmowa odbyła się podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Żyj z sensem - Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjonalny człowieka".


Na wywiad zaprasza Kaja Billert

Więcej informacji:

Iworis Family to nowa oferta informacyjna dla wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną. Iworis Family tworzy zespół dziennikarzy, naukowców i rodziców. Każdego dnia publikowane są informacje, porady oraz opinie, które mają ułatwiać rodzicom codzienne życie i rozumieć procesy społeczne zachodzące w najbliższej okolicy, w Polsce, w Europie i na świecie oraz mieć na nie wpływ. Więzi rodzinne, wychowanie dzieci, edukacja, praca, podróże to główne obszary zainteresowań twórców nowego medium tworzonego z pasją.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin