Miasto

Warszawa

Zmiany dotyczące religii w szkole uderzą w dzieci? Po co religia i etyka w szkołach?

Minister edukacji Barbara Nowacka wydała rozporządzenia, które zmieniają zasady organizacji lekcji religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach. Szefowa resortu ignoruje sprzeciwy w tej sprawie. Dlaczego dzieciom jest potrzebna nauka o wartościach i jak projektowane zmiany nauki religii wpłyną na uczniów? Zapraszamy na rozmowę z Piotrem Janowiczem, Przewodniczącym Stowarzyszenia Katechetów Świeckich i nauczycielem religii.


Iworis Family


Zmiany dotyczące religii w szkole uderzą w dzieci? Po co religia i etyka w szkołach?

Religia w szkole - zmiany organizowania nauki religii w publicznych placówkach

Resort edukacji narodowej opublikował rozporządzenia, które zmieniają warunki i sposób organizowania nauczania religii lub etyki w publicznych szkołach od 1 września 2024 r. Obecnie nauka religii i etyki jest organizowana oddzielnie dla uczniów każdego oddziału, jeśli na naukę religii (danej konfesji) zgłosi się co najmniej siedmiu uczniów z tego oddziału. Wprowadzony zostaje międzyklasowy system organizacji zajęć, który spowoduje, że uczniowie będą łączeni w grupy między klasami gromadzące w jednej klasie nawet 30 uczniów oddziałów lub klas od IV - VIII w szkołach podstawowych i I-IV w ponadpodstawowych.  MEN w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii wprowadził też zmianę, skutkującą tym, że ocena z religii nie będzie wliczała się do średniej ocen. Nauka religii i etyki ma też odbywać się na pierwszej lub ostatniej lekcji w szkole. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka podkreśla, że ma to ułatwić szkołom organizację pracy i doprowadzić do jednozmianowości w szkołach. Natomiast jeśli ministerstwo edukacji narodowej chciałoby zmniejszenia liczby godzin religii, która obecnie sięga dwóch godzin tygodniowo, to każdorazowo wymagana jest zgoda biskupa danej diecezji lub episkopatu.

Więcej na Polskim Forum Rodziców. [KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ]

Autor: Hubert Jach

Więcej informacji:

Iworis Family to nowa oferta informacyjna dla wszystkich zainteresowanych tematyką rodzinną. Iworis Family tworzy zespół dziennikarzy, naukowców i rodziców. Każdego dnia publikowane są informacje, porady oraz opinie, które mają ułatwiać rodzicom codzienne życie i rozumieć procesy społeczne zachodzące w najbliższej okolicy, w Polsce, w Europie i na świecie oraz mieć na nie wpływ. Więzi rodzinne, wychowanie dzieci, edukacja, praca, podróże to główne obszary zainteresowań twórców nowego medium tworzonego z pasją.

Reklama
Government
Government text

Polityka prywatności, Regulamin